Osvetlenie miest a obcí patrí medzi verejnoprospešné služby obyvateľstvu.
Je veľmi dôležité dbať na kvalitu pri výbere verejného osvetlenia, pretože podstatnou mierou ovplyvňuje verejný poriadok, bezpečnosť dopravy (znižuje riziko nehôd) osôb a majetku, zvyšuje atraktívnosť a vzhľad miest a významnou mierou prispieva k spokojnosti obyvateľov.
Väčšina verejného osvetlenia je zastaraná a neefektívna. Preto, čoraz častejšie obce a mestá pristupujú k výmene starých svietidiel za nové, na čo využívajú aj dotácie.
Pri výbere osvetlenia je dôležité zvoliť správny výkon svietidla, vhodnú farbu svetla a samozrejme vybrať typ ktorý spĺňa všetky normy a predpisy kladené na takýto typ osvetlenia.

LED verejné svetlá sú zdrojom príjemného bieleho svetla, spektrálnym zložením podobného dennému svetlu, ktoré je pre ľudský zrak najprirodzenejšie.

Výhody verejného osvetlenia
Naše LED verejné osvetlenie je vodotesné, prachotesné, spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú na takýto typ verejného osvetlenia zo zákona kladené. LED verejné svietidlá disponujú veľkým výkonom pri zachovaní ekologického aspektu, nakoľko nevytvárajú žiadne ultrafialové emisie.
V porovnaní s klasickými verejnými svietidlami, dokáže s Led svietidlami výrazne znížiť výdavky na verejné osvetlenie, nakoľko sú úsporné, menej náročné na údržbu a majú dlhú životnosť.

Ročne dokáže obec ušetriť na 1 ulici s LED osvetlením aj viac ako 800 €. Úspora energie pri využití LED technológie sa pohybuje od 60% do 80%. Poruchovosť LED svietidiel je iba 1% oproti 7% - 12% poruchovosti u klasických sodíkových výbojok.

Jednoduchá montáž. Čoraz častejšie prebiehajú výmeny klasických sodíkových, metalhalogenidových svietidiel za LED. Inštalácia je na stĺpy verejného osvetlenia.
Využitie LED verejných svietidiel: osvetlenie verejných komunikácií (ciest, chodníkov, parkov, ulíc), osvetlenie miest, obcí.