LED osvetlenie a svietidlá nie je možné napojiť priamo na sieťové napätie. Je to možné jedine cez transformátory. Drvivá väčšina našich LED svietidiel má v balení aj transformátor. Preto ich môžeme zapojiť priamo do 230V.
Transformátor je zariadenie, ktoré sa používa na zmenu:
- elektrického napätia; napäťový transformátor
- elektrického prúdu; prúdový transformátor
- výkonu; výkonový transformátor

Väčšina LED zdrojov je nízkonapäťová a na napájanie sa vyžaduje napájací zdroj konštantného napätia alebo konštantného prúdu.
LED pásy sa napájanú výhradne napäťovými zdrojmi. Dostupné LED pásy sú v prevažnej väčšine uspôsobené pre napájanie z 12V. Vďaka transformátorom ich môžeme napojiť priamo do 230V.

Výkonné LED ky, ktoré sú napojené na prúdové (zapojenie do série) vyžadujú špeciálne prúdové napájače so stabilizáciou napájacieho prúdu.
Výhodou transformátorov pre LED, v porovnaní s elektronickými transformátormi pre halogénové žiarovky je, že prúdový zdroj nemusí byť inštalovaný v bezprostrednej blízkosti LED pásiku, LED svietidla, ale môže byť umiestnený vo väčšej vzdialenosti.

Často sa vyžaduje aby LED svietidlá a LED pásy bolo možné stmievať.
Aj toto je možné použitím vhodného transformátora, respektíve náhradou transformátora ktoré bolo pri svietidle. Alebo zakúpením svietidla s už transformátorom, ktoré umožňuje stmievanie. Takto stmievateľné svietidlá, zdroje sú vždy označené.

V prípade napájania konštantným napätím sa stmievanie uskutočňuje pomocou PWM stmievačov (impulzná šírková modulácia). V prípade napájania konštantným prúdom treba na stmievanie reguláciu výstupného prúdu, čiže regulovateľný prúdový zdroj.