V prípade potreby poskytujeme pre našich klientov výpočet osvetlenia v miestnosti, resp. budove.

Vieme tak zákazníkovi navrhnúť najlepšie riešenie podľa jeho požiadaviek.
 
Zákazníkom v prípade potreby vieme porovnať vplyv výmeny osvetlenia za LED a vypočítať jeho úspory a návratnosť investície.

Navrhneme riešenie ako ideálne zoptimalizovať súčasný stav osvetlenia, prípadne navrhneme len výmenu za nové LED zdroje v existujúcich svietidlách, alebo výmenu kompletných LED svietidiel za nové.

Požiadavky na osvetlenie
Každá miestnosť, typ zariadenia má iné požiadavky na intenzitu osvetlenia a svietivosť. Niekde je to len 300 luxov a niekde 500 luxov. Záleží od typu zariadenia, od odrazivosti povrchov, vplyvu denného svetla na miestnosť a podobne.