Ako zapojiť LED pásik? – zapojenie LED
Pro začiatočníkov sa pokúsime popísať, ako sa s LED pásikmi zachádza, ako sa pripájajú a zapájajú do systému napájania a ovládania.
Montáž LED pásikov sa robí pomocou obojstrannej samolepky, úchytov, profilov a pod.
Pri inštalovaní LED pásov je potrebné vedieť ich spotrebu /výkon/ a mať správne nadimenzovaný transformátor na 12V alebo 24V. To znamená ak použijeme LED pásik o dĺžke 5m a o výkone 4,8W na 1 meter, budeme potrebovať transformátor o výkone 5x4,8= 24W resp. 30W.

Skrátenie LED pásiku
Často je nutné skrátiť LED pásiky To je možné u klasických 12V pásikov každých cca 5 cm (3 diódy). Dá sa to veľmi ľahko s nožnicami. Pásky majú viditeľne označené miesto, kde ho môžete rozstrihnúť. Ak páska bolo rozdelená na inom mieste, nebol by posledný kus funkčný. Zapojenie konektora a LED pásika
Konektory sa používajú na napájanie, predĺženie, vytvorenie ohybu alebo spojenie LED pásikov. Pásky zakúpené v našom e-shope majú už na jednom konci napájacie káble. Tie sú asi 10-15 cm dlhé. Konektor musí doliehať na určené plochy + a -, ktoré sú označené na páske a nachádzajú sa v mieste pre krátenie. Je dôležité vybrať správnu šírku konektoru. Sú buď na šírku pásky 8 mm alebo 10 mm. Akú šírku má Vaša páska, nájdete podľa technických špecifikácií.
 Môžete tiež pásiky spájať. Potrebujete špeciálne spojky k tomu určené. Tie samozrejme nájdete v našom sortimente príslušenstva. Oplatí sa použiť aj v prípade, že pások chcete mať nalepený v pravom uhle, alebo inej atypické aplikácii.

 

  
      

Spájkovanie LED pásika
Páska sa môže tiež spájkovať. Jednofarebné LED pásy majú dva kontakty, sú to tie isté plochy ako pri pripojení konektorov + a-. Farebné RGB LED pásiky majú kontakty 4. Každý je určený pre jednu farbu. R-červená, G zelená, B-modrá, a posledný je + pre čierny kábel.
Ak chcete spájkovať LED pásik s krytím, musíte najskôr odstrániť krycí gél (návod nižšie). Po napájaní je potrebné zachovať kryt pásika, ktorý sa musí utesniť, k tomu sa využíva bužírka, ktorá sa po zahriatí zatiahne.

 
    

Očistenie LED pásika zaliateho v silikóne (s krytím IP65)
Ak ste vybrali pásik zaliaty do silikónu (pásik s krytím) a chcete ho ďalej zapojovať alebo zapojiť do konektora, mal by byť od silikónu očistený. Použite ostrý nôž a silikón opatrne narežte. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu pásika.

Zapojenie LED pásika do napájacieho zdroja (transformátora)
LED pásy sú zvyčajne napájané s napätím 12V, sú však aj 24V alebo 230V varianty. Pre 12V LED pásiky je potrebný napájací zdroj. Do toho pásik zapojíme, zdroj (transformátor) prevedie napätie zo siete z 230V na 12V. Ponúkame rôzne typy napájacích zdrojov

Vnútorné napájacie zdroje
Jedná sa o základný rozsah elektronicky prepínaných zdrojov, vhodných pre LED svietidlá. Zo zdroja nevedú žiadne káble. Je potrebné do neho zapojiť kábel zo siete 230V. Z tohto kábla sú vyvedené ďalšie 3, to je zelený (Zem), modrý (N) a hnedý (L). Káble zapojíme podľa schémy na zdroji. Potom je tu Jack + (červená) a -(čierna). Káble z pásika takto zapojíme. Dajte si pozor! Pred pripojením sa uistite, že zo siete nejde do zdroja napätie! Ak si nie ste zo zapojením istí, nechajte to na oprávnenej osobe

Zásuvkové napájacie zdroje
Tieto zdroje vyzerajú ako adaptér, a z neho sú vyvedené káble. Na jednej strane je kábel pre pripojenie do zásuvky, do siete. Na druhej strane, to je tzv. DC konektor (samec). LED pásik pripojíme do DC konektora (samice) a zdroj jednoducho pripojíme.  

Vodotesné napájacie zdroje
Tieto zdroje splňujú krytie IP67 (odolnosť proti vode a prachu). Z nich sú už vyvedené káble. Avšak, musíte ich tiež pripojiť k sieti a do LED pásika. Odporúčame, aby ste použili svorkovnicu alebo spájkovať káble k sebe. Však, ak si to situácia vyžaduje, je potrebné spoje dobre utesniť. Tu môžeme znovu použiť zaťahovaciu bužírku a oba konce utesniť silikónom.

Zapojenie LED pásika do stmievača
Ovládače jasu LED pásikov alebo stmievače sú často používané. Pre jednofarebné pásky sa používajú ako ovládanie jasu, u farebných pásikov možno s nimi prepínať farby alebo dokonca spúšťať rôzne efekty.
Ovládače majú zvyčajne svorkovnicu, do ktorej stačí len pripojiť pásiky podľa schémy. Niektoré, však majú konektor DC. Tu je rovnaké pripojenie, ako keď pásiky pripojujeme k zásuvkovému zdroji. Preto vám odporúčame použiť konektor DC.