Vplyv nadmerného osvetlenia na životné prostredie

 

Pred viac ako 100 rokmi mohli ľudia pri pohľade na oblohu vidieť veľkolepú oblohu posiatu hviezdami.

Prílišné používanie umelého osvetlenia vo veľkomestách zhoršuje náš pohľad na vesmír, a nepriaznivo ovplyvňuje životné prostredie, v ktorom žijeme.  

Nadmerným a nesprávnym osvetlením ulíc spôsobujeme svetelné znečistenie a zvyšujeme spotrebu energie.

Svetelným znečistením alebo svetelným smogom, môžeme považovať: nadmerné osvetlenie smerujúce k oblohe z pouličného osvetlenia, štadiónov, parkovísk, v menšej miere aj z budov.

Rozptyl svetla smerujúci z týchto objektov, nadmerne rozjasňuje oblohu.

 

Nevhodné alebo nadmerné používanie umelého osvetlenia, známeho ako ľahké znečistenie, môže mať vážne dôsledky na životné prostredie, ľudí (nespavosť), zvieratá (rozmnožovanie) a našu klímu.

Svetelné znečistenie je vedľajším efektom priemyselnej civilizácie. Medzi jeho zdroje patrí nadmerné umelé osvetlenie, svetelná reklama, vonkajšie osvetlenie nehnuteľnosti, kancelárií, osvetlenie priemyselných budov, pouličné osvetlenie a osvetlené športové areály.

Faktom je, že veľa vonkajšieho osvetlenia, ktoré sa používa v noci, je neefektívne, príliš svetlé, zle cielené.

Aby sme predišli znečisteniu osvetlením je nutné používať primerane silné osvetlenie. Zvolením vhodného osvetlenia dokážeme zároveň šetriť energiou.

 

Znečisteniu osvetlením pomáhajú aj LED pouličné lampy, ktoré majú úzky rozptyl svetla zameraný na konkrétny objekt, napr. chodník, prechod pre chodcov a podobne.

Riadiacimi systémami kombinovanými s LED pouličným osvetlením s riadením je možné dosiahnuť že svietidlá budú v rôznych časoch svietiť rôznou intenzitou. Napríklad v čase minimálneho pohybu v nočných hodinách budú svietiť na 50% plného výkonu.

V ponuke sú tiež svietidlá vybavené senzormi, ktoré zabezpečia, že osvetlenie svieti napríklad na 20% výkonu a v prípade zachytenia pohybu sa rozsvietia na 100% výkonu.

Svietidlá tak zbytočne nesvietia v čase, keď to nie je dôležité.