Všeobecný manuál pre GLOBO Smart Home svietidlá

 

Globo Smart Home (SH) svietidlá fungujú pomocou wifi siete a Tuya aplikácie. Tým

pádom budete potrebovať router, ktorý bude v dosahu SH svietidla a Smart zariadenie,

ako napríklad mobil a tablet. SH svietidlo je možné používať aj bez párovania pomocou

diaľkového ovládača alebo vypínačom na stene, avšak nebudú dostupné rôzne Smart

funkcie Tuya aplikácie a memory funkcia (pamäť posledného nastavenia svietidla pri

vypnutí vypínačom alebo diaľkovým ovládačom) SH svietidla nebude funkčná. Pokiaľ chce

SH svietidlá ovládať viac užívateľov domácnosti, je možné odoslať povolenie v aplikácii.

 

Párovanie svietidla

  1. Po namontovaní SH svietidla podľa príslušného návodu môže začať proces párovania svietidla k aplikácii Tuya.
  2. Nainštalujte si aplikáciu do Smart zariadenia ako mobil alebo tablet. Je potrebné sa zaregistrovať v aplikácii.
  3. Postupujte podľa návodu a pred párovaním sa uistite, že SH svietidlo a Smart zariadenie, pomocou ktorého budete párovať, sú v dosahu Vašej wifi siete. Je potrebné uviesť SH svietidlo do párovacieho módu a to vypnutím a zapnutím SH svietidla minimálne 3-krát za sebou. SH svietidlo sa následne rýchlo rozbliká.
  4. Prejdite do Tuya aplikácie a môže začať proces párovania. Pre pridanie nového zariadenia stlačte plus v červenom kruhu v pravom hornom rohu.
  5. Vyberte zariadenie, ktoré chcete párovať. V našom prípade sú to SH svietidlá. Ďalej vyberte, či ide o zdroj/žiarovku, stropné svietidlo, led pás alebo panel. Napr. lighting/ light source (wifi ). Vždy je potrebné vybrať možnosť, kde je v zátvorke wifi .
  6. Vyberte wifi sieť a zadajte heslo wifi siete. Pozor, párovanie je možné len pri 2,4 GHz pásme wifi siete. Potvrďte, že svietidlo bliká rýchlo. Následne prebehne samotné párovanie. Svietidlo po chvíli prestane blikať. To znamená, že svietidlo sa už pripojilo na wifi . Následne ho registruje do cloudu a pridá zariadenie do aplikácie.
  7. Svietidlo je úspešne pridané do aplikácie a môžete naplno začať ovládať všetky jeho funkcie.

Pokiaľ nebolo párovanie úspešné, uistite sa, že router spĺňa nasledovné požiadavky:

  • svietidlo a Smart zariadenie musia byť v dosahu signálu routera a Smart zariadenie musí byť pripojené k tejto wifi sieti,
  • Wifi sieť musí pracovať v 2,4GHz pásme,
  • mód routera: nesmie byť iba „n“, musí byť nastavené buď „b“ alebo „g“ alebo kombinácia týchto dvoch / všetkých troch